TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

El Fons Pitiús de Cooperació nova entitat sòcia de Fiare Banca Etica

El Fons Pitiús de Cooperació s’ha fet sòcia avui de Fiare Banca Etica i ha obert un compte al banc. D’aquesta manera, el Fons esdevé la primera entitat d’Eivissa en adherir-se a aquest projecte.

Fiare Banca Etica neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que opera a Espanya des de 2005. Tots dos volen ser una eina al servei de la transformació social a través del finançament de projectes de l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret.

El procés del crèdit de Fiare Banca Etica es caracteritza per l’original capacitat d’avaluar el mèrit creditici en funció tant d’elements econòmics (l’anàlisi tècnica) com d’elements no econòmics (l’avaluació de la sensibilitat social, ambiental, ètica) dels projectes.
L’assemblea del Fons Pitiús de Cooperació va valorar molt positivament l’important base social sobre la que es construeix la cooperativa i la participació de particulars i entitats d’arreu de l’estat a cadascun dels territoris. En concret, l’associació Fiare a Eivissa va començar a treballar l’any 2010.
En coherència amb els valors i objectius que persegueix el Fons, en els darrers anys l’associació ha traslladat els seus comptes a caixes o bancs reconeguts per la seva promoció de les finances ètiques.

_________________________________________________________________

El Fondo Pitiús de Cooperación se ha hecho entidad socia hoy de Fiare Banca Etica y ha abierto una cuenta. De este modo, el Fondo es la primera entidad socia de Ibiza.

Fiare Banca Etica nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: Banca Popolare Etica, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare que opera en España desde 2005. Los dos quieren ser una herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos de la economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la participación, la democracia y el crédito como derecho.
El proceso del crédito de Fiare Banca Etica se caracteriza por la original capacidad de evaluar el mérito crediticio en función tanto de elementos económicos (el análisis técnico) cómo de elementos no económicos (la evaluación de la sensibilidad social, ambiental, ética) de los proyectos.

La asamblea de Fons Pitiús de Cooperación valoró muy positivamente la importante base social sobre la que se construye la cooperativa y la participación de particulares y entidades de todo el estado a cada uno de los territorios. En concreto, la asociación Fiare en Ibiza empezó a trabajar en 2010.

En coherencia con los valores y objetivos que persigue el Fondo, en los últimos años la asociación ha trasladado sus cuentas a cajas o bancos reconocidos por su promoción de las finanzas éticas.