Política de Protección de Datos y cookie | Fiare Banca Etica

Aviso legal de privacidade

A web de Fiare Banca Etica ofrece a documentación completa sobre os produtos, servizos e estrutura operativa do banco e das sociedades do grupo, infórmate das noticias e ligazóns útiles para coñecer organizacións sen ánimo de lucro que operan no ámbito da economía social e solidaria.
Por esta razón aconsellámosche ler este aviso sobre como usar correctamente o material publicado e os dereitos de autor.
Para máis información sobre o contido, visita a páxina “Termos de uso”.
Banca Etica non é responsable en caso de erros ou omisións de calquera natureza inherentes a materiais publicados no sitio ou noutras webs enlazadas; por tanto, Banca Etica non responde en caso de danos ou prexuízos derivados da consulta do sitio web.
As marcas e logos presentes na web son de propiedade de Banca Etica e das demais sociedades do grupo ou redes do grupo. Por tanto queda prohibido o uso en calquera outro sitio ou medios de comunicación sen previa autorización escrita de Banca Etica ou das sociedades titulares das marcas e logotipos.
O nome “Fiare Banca Etica” e calquera outra marca que inclúe a denominación “Fiare Banca Etica” non poderán ser usados en enderezos electrónicos doutras webs ou como parte deses enderezos, sen previa autorización escrita de Banca Etica.

Esta páxina web está ao teu servizo.
LEI nº 196/03 -salvagarda e tutela da privacidade. Banca Etica protexe a túa privacidade e garante a máxima confidencialidade no tratamento dos datos persoais facilitados que se usarán exclusivamente para os fins estritamente relacionados coa xestión das túas solicitudes ou finalidades relacionadas con obrigacións legais ou fins estatísticos útiles para mellorar os servizos ofrecidos.

A máxima confidencialidade.
Banca Etica difunde os teus datos exclusivamente no ámbito do mesmo banco ou das sociedades que forman parte do grupo Banca Etica, de conformidade co artigo 2359 do Código Civil italiano.

Os teus datos están seguros.
Banca Etica recibe os teus datos persoais por medio da web e procésaos mediante aplicacións informáticas e telemáticas que garanten a seguridade e confidencialidade.

Preto de Fiare, preto de ti.