TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

Hackató d’Economia Feminista: cooperant amb les idees

Castellano

El pròxim 14 de juny, Fiare Banca Etica organitza un laboratori d’idees: la Hackató d’Economia Feminista. La iniciativa segueix l’estela d’altres hackatons organitzats pel grup Banca Etica en el seu 20è aniversari que han orbitat en temes diversos com l’urbanisme, el món laboral, innovació social o economia col·laborativa.

En aquesta edició es celebrarà a Barcelona, al centre cívic del convent de Sant Agustí, i versarà sobre l’economia feminista, pivotant al voltant de sis projectes: Femmefleur, Matriu, Enruta’t, La Clara Comunicació, Voltes i l’Observatori IQ. Entitats involucrades en àmbits com l’educació, la formació, l’assessorament, la comunicació, la salut o l’arquitectura, entre d’altres, i on exerceixen la seva activitat amb perspectiva de gènere i trencant rols i rutines androcèntriques.

La Hackató d’Economia Feminista té la voluntat de juntar aquests projectes de l’economia feminista amb persones joves que vulguin aportar idees i complementar la seva formació. A banda de ser un lloc on reflexionar coralment sobre l’economia social i feminista, l’esdeveniment pretén ser un espai de treball, on es feinegi de manera col·laborativa per buscar solucions a problemàtiques i/o dificultats concretes.

Laboratori d’Idees

Busquem persones, menors de 35 anys, que estiguin interessades en participar en el desenvolupament dels sis projectes esmentats, en tallers participatius on podran argumentar, debatre les seves idees, perspectives i intercanviar coneixements. Totes les persones interessades poden inscriure’s gratuïtament i trobar més informació a la pàgina web del Laboratori d’Idees.

La gent inscrita, treballarà de manera col·laborativa per cercar solucions i dinàmiques que ajudin a fer efectiva la implementació de les noves línies dels projectes, alhora que aprofundeixen en les idees dels projectes.

Aquesta iniciativa permetrà a la gent jove aportar coneixements i posar en pràctica habilitats i, alhora, adquirir-ne de noves. Es busca un guany col·lectiu, basat en la cooperació i la contribució de persones multidisciplinàries amb diferents visions i punts de vista, però amb un objectiu comú: buscar solucions.

Es realitzarà una avaluació de cada projecte, per un jurat de persones expertes de Fiare Banca Etica, que es basarà en els materials elaborats durant els tallers participatius, tenint en compte indicadors d’avaluació, sostenibilitat i els valors de l’economia feminista. El projecte que superi l’avaluació amb més èxit serà premiat econòmicament, amb la mentoria de LabCoop i un espai de treball durant 4 mesos. Tanmateix, es farà difusió de tots els projectes pels canals digitals i socials de Fiare Banca Etica.

Enllaç d’inscripció:  
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/ventsdefutur/barcelona

______________________________________________________________________________________

Hackathon de Economía Feminista: cooperando con las ideas

El próximo 14 de junio, Fiare Banca Etica organiza un laboratorio de ideas: hackathon de Economía Feminista. La iniciativa sigue la estela de otros hackaton organizados por el grupo Banca Etica en el marco de su 20 aniversario que han girado sobre temas diversos como el urbanismo, el mundo laboral, innovación social o economía colaborativa.

En esta edición se celebrará en Barcelona, ​​en el centro cívico del convento de San Agustí, y versará sobre la Economía Feminista, pivotando alrededor de seis proyectos: Femmefleur, Matriu, Enruta’t, La Clara Comunicació, Voltes y el Observatorio IQ . Entidades involucradas en ámbitos como la educación, la formación, el asesoramiento, la comunicación, la salud o la arquitectura, entre otros, y donde ejercen su actividad con perspectiva de género y rompiendo roles y rutinas androcéntricas.

El Hackatón tiene la voluntad de juntar estos proyectos de economía feminista con personas jóvenes que quieran aportar ideas y complementar su formación. Aparte de ser un lugar donde reflexionar coralmente sobre la economía social y feminista, el evento pretende ser un espacio de trabajo, donde se trabaje de manera colaborativa para buscar soluciones a problemáticas y / o dificultades concretas.

Laboratorio de ideas

Buscamos personas, menores de 35 años, que estén interesadas en participar en el desarrollo de los seis proyectos mencionados, en talleres participativos donde podrán argumentar, debatir sus ideas, perspectivas e intercambiar conocimientos. Todas las personas interesadas pueden inscribirse y encontrar más información en la página web del Laboratorio de Ideas.

La gente inscrita, trabajará de manera colaborativa y para buscar soluciones y dinámicas que ayuden a hacer efectiva la implementación de las nuevas líneas de los proyectos, al tiempo que profundizan en las ideas de éstos.

Esta iniciativa permite a la gente joven aportar conocimientos y poner en práctica habilidades y, al mismo tiempo, adquirir otras nuevas. Se busca un beneficio colectivo, basado en la cooperación y la contribución de personas multidisciplinares con diferentes visiones y puntos de vista, pero con un objetivo común: buscar soluciones.

Se realizará una evaluación de cada proyecto, por un jurado de personas expertas de Fiare Banca Etica, que se basará en los materiales elaborados durante los talleres participativos, teniendo en cuenta indicadores de evaluación, sostenibilidad y los valores de la economía feminista.

El proyecto que supere la evaluación con más éxito será premiado económicamente, con la mentoría de LabCoop y un espacio de trabajo durante 4 meses. Igualmente se hará difusión de todos los proyectos por los canales digitales y sociales de Fiare Banca Etica.

Enlace de inscripción (plazas limitadas): 
https://www.fiarebancaetica.coop/vientosdefuturo/barcelona