TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

La dimensió internacional de Fiare Banca Etica

Per poder reflexionar avui sobre la dimensió internacional de Fiare Banca Etica cal, primer de tot, reconèixer la intensa i variada activitat que hem desenvolupat els últims anys en aquest nivell. Potser l’element més significatiu, i el que sens dubte més desafiaments ens obre a tots, és la internacionalització de la nostra operativa financera en constituir-nos com a entitat que actua establerta en dos països europeus. Però, sent aquest fet d’una transcendència evident, la nostra dimensió internacional no s’hi redueix, ni de bon tros.

De fet, a Fiare Banca Etica hem desenvolupat gairebé des del començament activitats d’impacte internacional en molts altres nivells. Des de les aliances comercials amb altres entitats financeres que actuen internacionalment, fins als acords amb institucions de la UE com el Fons Europeu d’Inversions, passant per l’activitat d’incidència política i cultural desplegada per les nostres fundacions i molts dels nostres socis de referència, l’activitat amb impacte internacional ha estat molt rica i diversa al llarg de la nostra història, i ha ampliat a través de tot aquest ventall d’activitats la difusió d’un model alternatiu de fer finances que ha demostrat (i així es reconeix també internacionalment) el seu valor i la seva solidesa.

Una de les conseqüències de l’aposta decidida per la consolidació de la nostra proposta de finances ètiques a escala europea va ser la creació, el 2001, juntament amb les entitats franceses Crédit Coopératif, Caisse Solidaire du Nord Pas-de-Calais i La Nef, les belgues Crédal i Hefboom i la polonesa TISE, de la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa (FEBEA). El desenvolupament de FEBEA des d’aleshores ha estat un factor decisiu en la institucionalització internacional del nostre model, que ha tingut continuïtat amb la creació, el 2009, de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), que aplega entitats bancàries d’arreu del món.

La nostra condició de proposta financera alternativa que es desenvolupa en l’àmbit internacional, ens obliga avui a fer-nos obertament algunes preguntes: Què implica per a nosaltres aquest nou escenari? Com hem de desplegar la nostra missió en aquest context? Com aconseguir que la nostra base social participi en aquests processos? Quin és el nivell raonable d’implicació en aquest tipus d’activitats? No podem oblidar que l’àmbit internacional demana una visió política i de gestió diferent (molts cops orientada al llarg termini) i ens desafia a adquirir noves competències que afecten tots els portadors de valor. És una activitat que, cal reconèixer-ho, comporta de vegades apostes sense retorn comercial immediat i implica nous riscos que sorgeixen de factors com la més alta visibilitat en espais en què no estem implantats territorialment, o la valoració d’oportunitats que requereixen aliances amb organitzacions amb les quals compartim algunes coses… i potser no altres. També comporta redoblar esforços per comunicar el valor d’implicar-se en projectes i activitats que, en principi, poden resultar allunyats de la nostra base social, la qual pot pensar que són aventures que s’aparten de la nostra missió fonamental.

Sabent-ne els riscos i les oportunitats, és important reconèixer que no podem estar d’esquena a una dimensió que és cada cop més l’ecosistema en què es desplega la nostra activitat, i que no s’allunya (sinó que l’actualitza) de la missió de Fiare Banca Etica de transformar l’espai financer i les maneres com la ciutadania s’hi relaciona. En aquest sentit, l’estratègia de Fiare Banca Etica per als anys vinents recalca la importància de les activitats d’incidència política, les culturals i les financeres a escala internacional, reconeix el valor de les xarxes internacionals a les quals pertanyem i remarca la necessitat d’un compromís més fort en algunes d’aquestes. La presidència de FEBEA i la participació en els consells de GABV i Finance Watch han esdevingut apostes fetes en aquesta línia els últims mesos, com també ho ha estat la creació el desembre passat, a iniciativa de la Fondazione Finanza Etica i la participació com a sòcies fundadores d’Etica SGR i la Fundació Fiare, de la xarxa d’accionariat crític Shareholders for Change.

En definitiva, avui podem dir que la dimensió internacional se’ns imposa i no hem d’ignorar-la. Com deia, a Fiare Banca Etica no podem oblidar que som un model consolidat, el valor del qual com a alternativa es reconeix internacionalment, i això ens responsabilitza per participar (i fins i tot liderar en alguns casos) en processos de disseminació d’aquest model. El repte (que no és petit, no cal dir-ho) és saber gestionar adequadament el nostre paper, mesurant els esforços i implicant-hi tots els elements del nostre sistema, amb el benentès que avui és un element ineludible de la nostra missió.

Peru Sasia
Conseller de Banca Etica
President de FEBEA