TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES

Finanzas Éticas

Todas las novedades sobre las finanzas éticas

Etica e cooperativa

La veu de les entitats: Sareen Sarea

Sareen Sarea n’és una. Aquesta entitat que agrupa les organitzacions del Tercer Sector d’Euskadi, que acull 15 xarxes, ens explica com han viscut la relació amb el banc. Parlem amb en Mikel, coordinador de la xarxa que treballa per una societat més justa i solidària, més cohesionada i participativa i amb més capacitats per construir, de manera coŀlaborativa, propostes i alternatives, avançant cap a un model de societat més humà.

Què espereu d’un banc en el moment de triar amb qui portareu l’operativitat quotidiana?

En el cas de Sareen Sarea s’ha tingut en compte, per una part, que respongui a les necessitats financeres que tenim les associacions del Tercer Sector, la facilitat per a l’operativa diària en línia i la fluïdesa en la comunicació amb el banc per resoldre dubtes o consultes. D’altra banda, hi ha estat molt present el fet que el nostre proveïdor, en aquest cas bancari, comparteixi els valors i la identitat del Tercer Sector Social d’Euskadi.

Quins serveis utilitzeu en el dia a dia?

Avui dia els serveis que utilitzem són els propis del maneig d’un compte d’estalvis, banca a distància i una línia de crèdit per garantir el flux de tresoreria.

Com valoreu la relació?

La relació que mantenim amb Fiare la valorem com a propera, personalitzada i de confiança.

Com heu conegut Fiare Banca Etica?

Fiare Banca Etica forma part d’algunes de les xarxes d’economia social que estan integrades a Sareen Sarea i hi ha organitzacions del Tercer Sector Social d’Euskadi que formen part del projecte de Fiare Banca Etica.
https://www.sareensarea.eus/es/