TAMAÑO DEL TEXTO
ALTO CONTRASTE (LUZ)
ALTO CONTRASTE (OSCURO)
FUENTES ACCESIBLES
icon-git

GIT Illes Balears

El Grup d’Educadors de Carrer (GREC), lluita contra l’exclusió social

El GREC és una associació sense afany de lucre, constituïda l’any 1987, que fa el seu treball socioeducatiu, d’acord amb els estatuts, en diferents sectors de població en situació de risc, dificultat i conflicte social.

 Són finalitats de l’associació:

  • Millorar la qualitat en l’atenció d’infants, joves i les seves famílies que es troben en situació de dificultat i/o conflicte social.
  • Promoure el reconeixement social i tècnic dels educadors de carrer i del treball socioeducatiu en medi obert amb menors i joves.
  • Intervenir en medi obert, especialment amb educadors de carrer, per prevenir i actuar davant situacions de desadaptació social.
  • Col·laborar amb l’administració competent per protegir de manera adequada els menors desemparats i donar suport als que deixen la xarxa de protecció de menors.
  • Facilitar la integració social dels joves interns del centre penitenciari, així com donar suport als reclusos i exreclusos en el procés d’inserció sociolaboral.
  • Intervenir i actuar en el procés socioeducatiu dels joves en situació de conflicte social sotmesos a mesures judicials.
  • Facilitar el procés de formació i incorporació laboral, especialment dels joves, i en general de les persones en situació de dificultat social.
  • Elaborar i fomentar estudis i investigacions sobre temes relacionats amb el treball socioeducatiu.
  • Dur a terme accions formatives per difondre el model de treball socioeducatiu de l’associació.
  • Fer el seguiment i la denúncia de les actuacions relacionades amb la infància i la joventut que, executades per serveis públics o privats, no ofereixin un nivell adequat de qualitat o siguin perjudicials per als menors.

Puede que también te interese

Historias de impacto positivo

Viaja con turismo responsable este verano

Publicado el:
30/05/2024

Historias de impacto positivo

Lanagro: trabajo digno y estable en el sector agrícola

Publicado el:
27/05/2024

Ética y cooperativa

La utilidad del consumo ético

Publicado el:
16/05/2024

Finanzas Éticas

Más de 59 millones en préstamos a la economía social

Publicado el:
29/04/2024

Ética y cooperativa

Navarra acoge el IV Encuentro Anual de JóvenesxFiare

Publicado el:
25/04/2024

GIT Illes Balears

Eivissa: Taller sobre Consum Crític i Responsable

Publicado el:
06/06/2023

GIT Illes Balears

Nova entitat sòcia: Ecotxe Som Moviment S.Coop

Publicado el:
01/07/2022

GIT Illes Balears

HEM PARTICIPAT A LA 7A FIRA DEL MERCAT SOCIAL DE MALLORCA

Publicado el:
12/10/2021